Leasing av motorvogn
Leasing av motorvogn
  • Blankettnummer: GA-4375B
  • Sist endret: 28.09.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

 
Leasing av registrert motorvogn må tinglyses i Løsøreregisteret for å få rettsvern (jf. panteloven § 3-22).

Det er inngått særskilt leasingavtale mellom partene, som blant annet inneholder bestemmelser om leietiden og de terminvise leiebeløp. Avtalen er inngått før motorvognen(e) er overgitt til leietager, jf. panteloven § 3-17.

rss
g+