Pantobligasjon for redskaper mv. i landbruksnæring
Pantobligasjon for redskaper mv. i landbruksnæring
  • Blankettnummer: GA-4369B
  • Sist endret: 09.10.2023
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

 
Skjema: Pantobligasjon for redskaper mv. i landbruksnæring. Blanketten kan bare benyttes ved pantsettelse fra den som driver næringsvirksomhet i landbruket i pantelovens forstand (jf panteloven § 3-9).

rss
g+