Skjema for undereiningar - aktivitet på fleire adresser
Skjema for undereiningar - aktivitet på fleire adresser
Beskrivelse

 
Blanketten benyttes hvis du driver virksomhet (aktivitet) på flere steder, eller hvis du driver virksomhet av stort omfang i ulike bransjer på ett sted.
Fyll ut en blankett for hver av virksomhetene.

En utførlig veiledning finnes i blanketten.
 
Skjemaet finner du også gratis på Brønnøysundregistrenes nettsider.

Se Brønnøysundregistrene

rss
g+