Forenkla registermelding - Blankett for enkeltpersonføretak
Beskrivelse

Blanketten benyttes for registrering i Einingsregisteret, Føretaksregisteret, NAV Aa-registeret, SSB sitt Verksemds- og føretaksregister.
Les mer om registrering hos Brønnøysundregistrene.
Skjemaet finner du også gratis på Brønnøysundregistrenes nettsider.

rss
g+