Styre, deltakarar o.a. - vedlegg samordna registermelding
Styre, deltakarar o.a. - vedlegg samordna registermelding
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Brønnøysundregistrene

Både ved nyregistrering og ved senere endringer av styre, deltakere o.a. må samtlige medlemmer oppgis. Tilleggsopplysninger i forbindelse med styrevalg for aksjeselskap og allmennaksjeselskap angis i feltet for spesielle opplysninger.

Ansvarlig selskap med delt deltakeransvar (DA) og interkommunalt selskap skal oppgi ansvarsandel i prosent eller brøk i feltet for ansvarsandel. Norsk avdeling av utenlandsk enhet oppgir eventuelt styre i avdelingen. Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer må søke om/oppgi D-nummer (11 siffer).

Skjemaet finner du også gratis på Brønnøysundregistrenes nettsider.
Se Brønnøysundregistrene

rss
g+