Ektepakt - nynorsk
Ektepakt - nynorsk
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Brønnøysundregistrene
Juridisk - Familierett

Ektepakt: Ekteskap innebærer at det økonomiske forholdet mellom ektefellene blir regulert av rettsregler. Blant annet krever ekteskapsloven at visse avtaler ektefellene imellom skal inngås i form av en ektepakt for å være gyldig. En ektepakt er en juridisk bindene avtale mellom ektefeller - inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem. For å oppnå rettsvern overfor kreditorene, må ektepakten tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund.

Ekteskapsloven kapittel 9 regulerer ektefellenes adgang til ved avtale å fravike lovens regler om formuesordningen. Ektepaktblanketten gir ikke en uttømmende oppregning av hvilke avtaler om formuesordningen som kan inngås mellom ektefeller, jf. ekteskapsloven kapittel 9 og §§ 37 og 50. Avkryssingsalternativene kan også suppleres med nærmere vilkår i henhold til ekteskapsloven §§ 42-44. I de tilfeller hvor det fremgår av ektepaktblanketten skal avkryssingsalternativene suppleres nærmere på side 3 i ektepakten. Avtaler og vilkår for øvrig reguleres i supplerende tekst på side 3.

Ekteskapsloven kapittel 9 og §§ 37 og 50 gir en uttømmende regulering av hvilke avtaler om formuesordningen som kan inngås, og hvilke vilkår som kan stilles. Ekteskapsloven kapittel 11 gir regler om de formkrav som må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig.

Klikk her for veileder til utfylling av ektepakt.

Les om tinglysing av ektepakt hos Brønnøysundregistrene.

rss
g+