Coordinated register notification - Form for Norwegian registered foreign business enterprise (NUF)
Coordinated register notification - Form for Norwegian registered foreign business enterprise (NUF)
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Brønnøysundregistrene

Blanketten er en samordnet registermelding og benyttes for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Virksomhets- og foretaksregister og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.

Se Brønnøysundregistrene

rss
g+