Faktura med giro - beløp med og uten mva
Fakturamal med giro - beløp med og uten mva
Beskrivelse

Kategori: Drift - Økonomi - Fakturering

Denne fakturamalen kan benyttes for en faktura der ikke alle beløp er mva-pliktige.

Du skriver først inn faste opplysninger øverst i fakturaen. Tast så inn beskrivelse og beløp og blanketten regner ut sum uten mva. Angi deretter grunnlag for mva samt mva-sats i prosent. Fakturabeløp regnes ut automatisk og beløp, bankkontonr, navn og adresse kopieres til felter nederst på blanketten. Skriv ut på fakturablankett som du får kjøpt i papirforretninger.
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne fakturamalen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+