Kasserapport
Kasserapport
Beskrivelse

Kategorier:
 
Kasserapport: Inn- og utbetalinger registreres, samt overføringer mellom kasse og konto. Blanketten summerer automatisk beløpene. Godt verktøy i forbindelse med avstemminger i regnskapet, som vedlegg til et bokføringsbilag, eller som et eget kontantkasseoppgjør.

rss
g+