Pantobligasjon for pant i motorvogner og anleggsmaskiner
Pantobligasjon for pant i motorvogner og anleggsmaskiner
  • Blankettnummer: GA-4367B
  • Sist endret: 15.05.2024
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

 
Blanketten kan bare benyttes ved pantsettelse fra den som er næringsdrivende etter panteloven § 3-5. Dette er foretak registrert i Foretaksregisteret og institusjoner som nevnt i panteloven § 3-5 b, jf. forskrifter til panteloven § 2

Alle blankettens 4 sider må sendes inn, med pantsetters underskrift nederst på hver side.

rss
g+