Privatbudsjett
Beskrivelse

Kategori: Personal - Privatperson

Privat årsbudsjett som gir deg oversikt over inntekter og utgifter per måned gjennom hele året. Blanketten er i Excel og utfører alle utregningene for deg.

Utgiftene er delt inn i følgende hovedposter: Utgifter bolig, Daglige utgifter, Transport, Underholdning, Helse og fritid, Ferie, Kontingenter/abonnement, Personlig, Økonomiske forpliktelser og Diverse. Innefor hver kategori er det mange underpunkter og all tekst kan redigeres/endres.

Budsjettet skrives ut over 3 sider i liggende A4 format.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe regnearket for privatbudsjett på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+