Protokoll årsmøte - overskudd
Protokoll for årsmøte - overskudd i selskapet
Beskrivelse

Kategorier:
 
Protokoll årsmøte - overskudd: Årsmøte er en forenings øverste organ der alle medlemmene skal ha møte- og stemmerett. På årsmøtet skal årsregnskapet legges frem og godkjennes, styret velges og eventuelle saker tas opp. Protokollen er referatet fra møtet og denne er tilpasset for overskudd i foreningen.

rss
g+