Protokoll årsmøte - underskudd
Protokoll for årsmøte - underskudd i selskapet
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Foreninger og lag
Drift - Protokoller
Drift - Styre

Protokoll årsmøte - underskudd: Årsmøte er en forenings øverste organ der alle medlemmene skal ha møte- og stemmerett. På årsmøtet skal årsregnskapet legges frem og godkjennes, styret velges og eventuelle saker tas opp. Protokollen er referatet fra møtet og denne er tilpasset for overskudd i foreningen.

rss
g+