Angreskjema - ikke finansielle tjenester
Angreskjema
Beskrivelse

 
Angreskjema skal brukes ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av varer og tjenester, jf. forskrift om opplysningsplikt og angrerett
av 20. juni 2014 § 1.

Den næringsdrivende kan anvende dette skjemaet, eller lage sitt eget skjema med de samme opplysningene (som følger av vedlegg 1B til forbrukerrettighetsdirektivet).

rss
g+