Søknad om tillatelse til tiltak
Søknad om tillatelse til tiltak
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Søknad om tillatelse til tiltak: Søknaden sendes inn i 2 eksemplarer, nøyaktig utfylt og undertegnet både av tiltakshaver og av ansvarlig søker. Inneholder tiltaket arbeidsplasser skal et tredje sett sendes Arbeidstilsynet. Skriftlig fullmakt fra tiltakshaver skal følge søknaden dersom ansvarlig søker signerer på vegne av tiltakshaver.

Blanketten tilsvarer Byggblankett 5174 utgitt av Direktoratet for byggkvalitet.

rss
g+