Årsrapport
Årsrapport
Beskrivelse

Oppsummering av året som er gått i forhold til budsjett.
Blanketten inneholder makroer som regner ut avvik mellom resultat og budsjett.

rss
g+