Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring (ved endring eller konstatering av eksisterende matrikkelenhet)
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Dette rekvisisjonsskjemaet benyttes ved endring eller konstatering av eksisterende matrikkelenhet. Slik endring eller konstatering krever ikke tillatelse etter plan- og bygningsloven. Krav om oppmålingsforretning for sakstypene i dette skjema følger av matrikkelloven § 6 første ledd bokstav b-e.

rss
g+