Varsel om oppmålingsforretning
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Oppmålingsforretning avholdes hos kommunen og går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i fast eiendom før matrikkelføring og eventuell tinglysing. Oppmålingsforretning er et begrep som innføres i matrikkeloven, og som erstatter begrepene kart- og delingsforretning etter den tidligere gjeldende delingsloven.

Etter gjennomført oppmålingsforretning og matrikulering sender kommunen melding til tinglysing.
Reglene om oppmålingsforretning finner du i matrikkellovens kapittel 7.

Tilsvarer Byggblankett 5803.

rss
g+