Partsliste
Partsliste
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Partslisten brukes ved varsel, fremmøte og godkjenning av protokoll for oppmålingsforretningen. Listen angir om man er registrert eier eller stedfortreder. Originalen etableres av landmåler og beror hos han og ajourføres i takt med tilbakemeldinger i form av kvitterte kopier av listen eller kvittering ved fremmøte ved oppmålingsforretningen.

Tilsvarer blankett 5883.

rss
g+