Kontrollerklæring med sluttrapport
Kontrollerklæring med sluttrapport
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Kontrollerklæring med sluttrapport:  Kontrollerklæring skal brukes av foretak som kommunen har besluttet at skal ha uavhengig kontroll. Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.

Skjemaet tilsvarer Byggblankett 5149.

rss
g+