Samsvarserklæring TEK17
Samsvarserklæring
  • Blankettnummer: SF-9003
  • Sist endret: 04.03.2019
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Samsvarserklæring: Skjemaet tilsvarer Byggblankett 5148 etter Byggteknisk forskrift (TEK17).
Blanketten skal ikke sendes til kommunen, men til ansvarlig søker.

rss
g+