Erklæring om privat skifte av dødsbu - nynorsk
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Dødsbo og skifte

Erklæring om privat skifte av dødsbo: Hovedregelen er at dødsboer skal skiftes privat. Dette kan skje om minst en myndig arving påtar seg ansvaret for avdødes forpliktelser. Er det også umyndige arvinger, må vergene for disse samtykke i privat skifte. Verger forestår skifte sammen med de arvingene som har overtatt gjelden. Er alle arvingene umyndige, kan det skiftes privat om alle vergene for disse overtar ansvaret for avdødes forpliktelser. Det er da ikke nok om noen verger bare samtykker i privat skifte. Les mer i rettledningen som følger skjemaet.

 

 

rss
g+