Ektepakt - registrerte partnere
Ektepakt for registrerte partnere
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Brønnøysundregistrene
Juridisk - Familierett

Dette ektepaktsskjemaet er utarbeidet til bruk for registrerte partnere.

Ekteskapsloven kapittel 9 regulerer ektefellenes adgang til ved avtale å fravike lovens regler om formuesordningen. Ektepaktblanketten gir ikke en uttømmende oppregning av hvilke avtaler om formuesordningen som kan inngås mellom ektefeller, jf. ekteskapsloven kapittel 9 og §§ 37 og 50. Avkryssingsalternativene kan også suppleres med nærmere vilkår i henhold til ekteskapsloven §§ 42-44. I de tilfeller hvor det fremgår av ektepaktblanketten skal avkryssingsalternativene suppleres nærmere på side 3 i ektepakten. Avtaler og vilkår for øvrig reguleres i supplerende tekst på side 3.

Ekteskapsloven kapittel 9 og §§ 37 og 50 gir en uttømmende regulering av hvilke avtaler om formuesordningen som kan inngås, og hvilke vilkår som kan stilles. Ekteskapsloven kapittel 11 gir regler om de formkrav som må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig.

Klikk her for veileder til utfylling av ektepakt.

Les om tinglysing av ektepakt hos Brønnøysundregistrene.

rss
g+