Erklæring fra gjenlevende ektefelle, enearving
Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving
  • Blankettnummer: ErklGjenlEktefelle
  • Sist endret: 19.02.2021
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Dødsbo og skifte

For å vite om gjenlevende ektefelle er enearving, må det foreligge en oversikt over arvens størrelse. I den forbindelse kan denne blanketten nyttes. I tillegg må også "Erklæring om privat skifte av dødsbo" fylles ut.

Når det gjelder arvens minstebeløp og flere detaljer viser vi til skjemaets veiledning som gir en god beskrivelse av dette forholdet. Denne finner du som en del av skjemaet.

For mer informasjon, se arveloven § 6.

rss
g+