Erklæring om pantsettelse - næringsforhold
Erklæring om pantsettelse - næringsforhold
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Pantedokument

Erklæring om pantsettelse - næringsforhold: Denne blanketten skal ikke benyttes i næringsforhold dersom låntakeren er en fysisk person, og lånet er sikret ved pant i et formuesgode som tilhører låntakeren uten at godet hovedsakelig er knyttet til låntakerens næringsvirksomhet, jf. Finansavtaleloven § 1-9.

rss
g+