Erklæring om privat oppgjør av dødsbo liten verdi
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Dødsbo og skifte

Erklæring om privat oppgjør av dødsbo liten verdi: Dette skjemaet benyttes hvis dødsboets midler antas å gi et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, overlater skifteretten midlene til den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær. Vedkommende blir ansvarlig for boets og avdødes forpliktelser kun innenfor rammen av de mottatte midler.

rss
g+