Fullmakt ved privat skifte av dødsbo
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Dødsbo og skifte
Juridisk - Fullmakter

Fullmakt ved privat skifte av dødsbo: Dette skjemaet benyttes av den/de som overtar et dødsbo til privat skifte, og overlater til en av arvingene eller en en tredje person å forestå oppgjøret. Fullmektig må være en myndig person. Gjerne en i familien eller en advokat.

Skjemaet gir fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret.

rss
g+