Hjemmelserklæring - arv/skifte/uskifte
Hjemmelserklæring - arv/skifte/uskifte
Beskrivelse

 
Hjemmelserklæring arv/skifte/uskifte er laget for bruk i Microsoft Word.
Ved dødsfall må særskilt skjema fylles ut. Ved overførsel av dødsbo til arving(er) sendes hjemmelserklæringen til Kartverket sammen med kopi av skifteattesten. Skal arvingene umiddelbart selge eiendommen videre, kan utfylt skjøte legges ved. Skjøte utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Er den som overtar hele eiendommen permanent en av arvingene, skal det ikke betales dokumentavgift av den delen som etter loven arves. For eksempel, hvis to søsken arver en eiendom og det ene skal overta eiendommen permanent, skal det bare beregnes dokumentavgift av halvparten av eiendommens markedsverdi.

Skal gjenlevende sitte i uskiftet bo, må hjemmelserklæring fylles ut. Dette er gratis.

Når gjenlevende skifter med førstavdødes arvinger, påløper tinglysingsgebyr. Ved arv i henhold til testament beregnes dokumentavgift av eiendommens markedsverdi. Arves kun en andel av eiendommen, vil dokumentavgift påbeløpe denne delen.
 
Hjemmelserklæring for hjemmelshavere av andel i borettslag finner du her: Hjemmelserklæring - borettslag
 
Du finner mer informasjon på https://www.kartverket.no

rss
g+