Anmodning om forkynnelse i utland av rettslig/utenrettslig dokument
  • Blankettnummer: GA-3018
  • Sist endret: 24.02.2020
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Administrasjon

Standardskjema for forkynning etter forkynningskonvensjonen.
Når det oppstår behov for rettslig bistand fra et annet lands rettslige myndigheter i forbindelse med en sivil sak, kan det fremmes en anmodning om dette. En slik anmodning kalles rettsanmodning. Eksempler på rettsanmodninger er anmodninger om forkynning av dokumenter, oversendelse av dokumenter og bevismateriale, avhør og blodprøvetaking.

rss
g+