Melding om kjøretøy som skifter eier (salgsmelding)
Melding om kjøretøy som skifter eier
Beskrivelse

Ved eierskifte skal salgsmelding fylles ut av tidligere og ny eier.
Salgsmeldingen leveres ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner innen 3 dager etter at eierskiftet har funnet sted.
Kjøretøyet må ikke tas i bruk før registrering på den nye eier har funnet sted.

rss
g+