Melding om uskiftet bo
Melding om uskiftet bo
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Dødsbo og skifte

Melding om uskiftet bo: Ved uskifte overtar den gjenlevende ektefelle felleseiet uten å måtte ta hensyn til førstavdødes arvinger. Skiftet etter lengstlevendes død omfatter bare det som da er igjen av boet. Det som eventuelt er forbrukt under uskifteperioden skal ikke tas med. Retten til uskifte er forbeholdt ekteskap og registrerte partnere.

Reglene om gjenlevende ektefelles rett til uskifte finner du i Arveloven kapittel 5

For å sitte i uskifte må den gjenlevende sende denne blanketten til den lokale skifterett, som utsteder uskifteattest, dersom vilkårene er oppfylt.

Les regjeringens orientering til arvinger.

rss
g+