Overtagelseserklæring
Overtakelseserklæring
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Eiendomsmegling

Skjemaet Overtagelseserklæring er laget for bruk i Microsoft Word. På overtakelsesdagen går kjøper og selger sammen gjennom boligen for å se at alt er i orden før overtakelse. Deretter fylles overtakelseserklæring ut og underskrives av begge parter. Når megler mottar overtakelseserklæringen kan oppgjør foretas.
Du kan åpne skjemaet for redigerig med et klikk. Les våre Word-tips

Se mappen Eiendomsmegling for flere skjemaer.

rss
g+