Pant i adkomstdokumenter til bolig
Pant i adkomstdokumenter til bolig
  • Blankettnummer: SF-0218
  • Sist endret: 14.05.2024
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Pantsettelse av adkomstdokumentene omfatter også pantsetters leierett til bolig. Skjemaet er laget for bruk i Microsoft Word. De pantsatte adkomstdokumenter skal tjene til sikkerhet for de forpliktelser (med renter, provisjoner og omkostninger) som låntakeren har overfor finansinstitusjonen i henhold til særskilt pantsettelseserklæring eller avtale om realkausjon.
Blanketten er på 5 sider som fordeles til finansinstitusjon, låntaker, pantsetter og boligselskap/utleier.

rss
g+