Pantedokument - Andel i borettslag
Pantedokument for andel i borettslag
  • Blankettnummer: SF-0214
  • Sist endret: 12.01.2023
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Eiendom
Juridisk - Pantedokument

Dette skjemaet for pantedokument brukes ved pantsettelse av borettslagsandel.

Skjemaets pkt 5; Forbud mot visse rettslige disposisjoner, benyttes til urådighetserklæring. En urådighetserklæring er et forbud mot at den som har grunnbokshjemmel foretar visse rettslige disposisjoner over eiendommen. Urådigheten er ofte utformet som et salg- og pantsettelsesforbud. Ved å tinglyse en urådighetserklæring vil den registrerte eieren ikke kunne disponere fritt over eiendommen uten samtykke fra rettighetshaveren.

Les mer om tinglysing av eiendom hos Kartverket.

rss
g+