Pantobligasjon for pant i driftstilbehør
Pantobligasjon for pant i driftstilbehør
  • Blankettnummer: GA-4377B
  • Sist endret: 28.09.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Brønnøysundregistrene
Juridisk - Pantedokument

Pantobligasjon for pant i driftstilbehør: Blanketten kan bare benyttes ved pantsettelse fra den som er næringsdrivende etter panteloven § 3-5. Dette er foretak registrert i Foretaksregisteret og institusjoner som nevnt i panteloven § 3-5 b, jf. forskrifter til panteloven § 1 b.

Alle blankettens 4 sider må sendes inn, med pantsetters underskrift nederst på hver side.

rss
g+