Pantobligasjon for pant i varelager
Pantobligasjon for pant i varelager
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Brønnøysundregistrene
Juridisk - Pantedokument

Skjema: Pantobligasjon for pant i varelager: Blanketten kan bare benyttes ved pantsettelse fra den som er næringsdrivende etter panteloven § 3-5. Dette er foretak registrert i Foretaksregisteret og institusjoner som nevnt i panteloven § 3-5 b, jf. forskrifter til panteloven § 1 b.

Alle blankettens 4 sider må sendes inn, med pantsetters underskrift nederst på hver side.

rss
g+