Proklama
Proklama
  • Blankettnummer: GA-5305B
  • Sist endret: 14.12.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Dødsbo og skifte

Ved å utstede proklama, kan man få en sikker oversikt over gjelden til en person som er død. Proklama er en kunngjøring hvor kreditorene oppfordres til å melde sine krav mot avdøde. Melder de ikke kravene innen fristen, bortfaller fordringen.

Det er en forutsetning for at arvingene skal kunne skifte privat at minst en av arvingene overtar avdødes gjeld. Dette innebærer at vedkommende blir personlig ansvarlig for avdødes gjeld - selv om arven skulle vise seg å være mindre enn gjelden. Det kan derfor være viktig å få en sikker oversikt over gjelden før en vurderer å påta seg personlig ansvar for den.

Proklama skal innrykkes to ganger i Norsk Lysingsblad med minst en ukes mellomrom. Dessuten skal det rykkes inn to ganger med minst en ukes mellomrom i minst en avis som er alminnelig lest på stedet.

rss
g+