Stevning i sak om foreldreansvar, samvær m.m.
Stevning i sak om foreldreansvar, samvær m.m.
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Domstol
Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker
Juridisk - Familierett
Juridisk - Stevninger

Foreldre som er uenige om foreldreansvar, hvem barnet/barna skal bo fast hos, eller samvær kan bringe saken inn for retten ved stevning. Hva en stevning skal inneholde følger av barneloven § 58 første ledd.

For at stevningen skal fylle lovens krav, samt gi domstolen de nødvendige opplysninger, må feltene som er merket med stjerne* fylles ut. Veiledning til utfylling av skjemaet følger som en del av skjemaet.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe dette skjemaet på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+