Søknad om erstatning fra staten
Søknad om erstatning fra staten
Beskrivelse

 
Voldsoffererstatningsloven trådte i kraft 1. juli 2001. Loven kommer til anvendelse i de tilfellene der søknad om erstatning fremsettes etter 01.07.2001. For tilfeller der den straffbare handlingen fant sted før 01.07.2001 gjelder voldsofferforskriften med spesielle overgangsregler. Dette søknadsskjema skal brukes uansett når den straffbare handling fant sted. Nærmere informasjon om ordningen får du hos Kontoret for voldsoffererstatning tlf. 78 98 95 00 

Se Kontoret for voldsoffererstatning

rss
g+