Avtale om realkausjon - forbruker
Avtale om realkausjon for forbruker, skjema
Beskrivelse

 
Avtale om realkausjon - forbruker: Realkausjonen er stilt for det/de angitte lån og kreditter som låntakeren har overfor banken/foretaket. Med disse lån og kreditter menes ikke bare selve lånet/kreditten (hovedstolen), men også renter, gebyrer og omkostninger som er avtalt mellom låntaker og banken/foretaket, samt inndrivingskostnader som låntaker skylder banken/foretaket.
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe skjemaet på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+