Testament - gjensidig - samboere uten livsarvinger
Gjensidig testament for samboere uten livsarvinger
Beskrivelse

 
Mal for gjensidig testament for samboere uten livsarvinger.  Tradisjonelt og praktisk er det ektefeller uten livsarvinger og personer som lever sammen uten å være gift som setter opp gjensidig testament. Det er ikke noe krav etter loven at partene må testamentere alt de eier eller like store deler til hverandre.

Dersom en ønsker at formuen skal bli fordelt på en annen måte enn hva arveloven fastsetter, må en opprette et testament som gir uttrykk for hvem som skal overta formuen, og eventuelt på hvilke vilkår.
 
Testamentet er kvalitetssikret og oppdatert i henhold til den nye arveloven som trådte ikraft 01.01.2021.
Det er regler i arveloven om hvordan en persons eiendeler skal fordeles etter at vedkommende er død. Noen av reglene kan ikke fravikes, f.eks. reglene om hvor mye livsarvingene skal arve (pliktreglene). De fleste av reglene kan imidlertid fravikes.
 
Se alle testamentmaler i mappen Familierett

rss
g+