Tilsvar i sak om foreldreansvar, samvær m.m.
Tilsvar i sak om foreldreansvar, samvær m.m.
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker
Juridisk - Familierett

Skjema: Tilsvar i sak om foreldreansvar, samvær m.m.. Tilsvar er saksøktes svar på en stevning. Stevning er saksøkers anmodning til retten om å ta en sak til behandling. Den angir også saksøkers krav i saken. Hva tilsvaret skal inneholde, følger av barneloven § 58 annet ledd.

rss
g+