Pantsettelse av VPS-konto - engelsk
Pantsettelse av VPS-konto - engelsk
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Pantedokument

Skjema: Pantsettelse av VPS-konto, engelsk utgave. Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i aksjer registrert i Verdipapirsentralen er Panteloven § 4-1, (3). Denne blanketten er på engelsk og er tilrettelagt for banker og finansieringsinstitusjoner, jf. finansavtaleloven. Blanketten kan også brukes dersom långiver ikke er bank eller finansieringsinstitusjon.

Dokumentet kopierer inntastede data automatisk over til alle 4 eksemplarene og skrives ut i 4 eksemplarer; ett til hver av partene.

rss
g+