Melding om uskiftet bo - samboere
Melding om uskiftet bo - samboere
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Dødsbo og skifte

Melding om uskiftet bo - samboere: Dette skjemaet gjelder for uskifte på grunnlag av samboerskap der samboerne har, har hatt eller venter felles barn. På siste side av skjemaet finnes en kort orientering. Retten kan også gi veiledning.

Reglene om samboers rett til uskifte finner du i Arveloven kapittel 6.

rss
g+