Egenerklæring om konsesjonsfrihet fast eiendom
Egenerklæring om konsesjonsfrihet fast eiendom
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Eiendom
Juridisk - Konsesjoner

Dette skjemaet, Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom, er i henhold til forskrift av 08.12.2003 og gitt i medhold av konsesjonsloven av 28.11.2003 nr. 98 § 8.
Les mer om konsesjon ved innsending av hjemmelsdokumenter til tinglysing hos Kartverket.

rss
g+