Egenerklæring om konsesjonsfrihet kommuner med nedsatt konsesjonsgrense
Egenerklæring om konsesjonsfrihet kommuner med nedsatt konsesjonsgrense
Beskrivelse

Kategorier
Juridisk - Eiendom
Juridisk - Konsesjoner

Dette skjemaet, Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense, er i henhold til forskrift av 08.12.2003 og gitt i medhold av konsesjonsloven av 28.11.2003 nr. 98 § 8. Les mer om konsesjon ved innsending av hjemmelsdokumenter til tinglysing hos Kartverket.

rss
g+