Erklæring om arealoverføring
Erklæring om arealoverføring
  • Blankettnummer: SF-0232
  • Sist endret: 11.05.2020
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Eiendom

Erklæring om arealoverføring. Med hjemmel i matrikkellova § 15 kan areal overføres mellom tilgrensende matrikkelenheter uten at arealet først skilles ut som egen matrikkelenhet. Dette kalles arealoverføring og er nytt fra 1. januar 2010.
Kommunen behandler saker om arealoverføring og sender melding til tinglysing sammen med nødvendige vedlegg.

Mer informasjon finner du i matrikkelova § 15 Arealoverføring.

rss
g+