Protokoll oppmålingsforretning
Protokoll for oppmålingsforretning
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Byggskjema
Drift - Protokoller

 
Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser. Før noe kan føres inn i matrikkelen, må det som hovedregel foretas en oppmålingsforretning og skrives en protokoll fra forretningen. Oppmålingsforretningen går ut på å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføringen, jf. matrikkellova § 33.
 
Tilsvarer blankett 5804.

rss
g+