Fullmakt eiendom - Kartverket
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Eiendom
Juridisk - Fullmakter

Fullmakten eiendom, benyttes bl.a. ved salg av fast eiendom hvis andre enn eier skal gjennomføre handelen.

Den er beregnet til bruk mot Kartverket og du har følgende valg for hva fullmakten skal gjelde:
  1. Tillatelse til å møte og representere meg/oss ved oppmålingsforretningen, herunder til å godkjenne oppmåling/merking av ny matrikkelenhet på grunnlag av offentlig godkjenning, med tillatelse til å godkjenne mindre avvik, jf. Matrikkelloven § 33 Oppmålingsforretning.
  2. Tillatelse til å signere erklæring om rettighet i fast eiendom, dersom det er stilt krav om etablering av rettigheter i vedtak etter plan- og bygningsloven.
  3. Tillatelse til å rydde opp i rettighetsforhold som det i forbindelse med forretningen avdekkes behov for å rydde opp i. (Oppretting og/eller sletting av rettigheter)
  4. Tillatelse til å inngå forlik, ta bindende standpunkt til evt. voldgift eller grensejustering.
  5. Tillatelse til å signere skjøte/erklæring om arealoverføring/pantedokument. NB. Krever vitnebekreftelse på hjemmelshavers underskrift.
  6. Mulighet til selv å beskrive en annen disposisjon enn de ovennevnte.

rss
g+