Varsel om begjæring om tvangssalg av fast eiendom tvfbl § 4-19
Varsel om begjæring om tvangssalg av fast eiendom tvfbl § 4-19
  • Blankettnummer: SF-2338
  • Sist endret: 15.03.2019
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Inndrivelse av krav

Varsel om begjæring om tvangssalg av fast eiendom er laget i henhold til Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-19.

Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kalkulerer automatisk.
Tekst og oppsett kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+